Forside

Dansk Politihundeforening, Roskilde afdeling 604

Klubhus og træningsplads: Darupvej 60,  4000 Roskilde

Velkommen


Dansk Politihundeforening, Roskildeafdelingen, er stedet hvor civile og tjeneste-hundeførere mødes for at træne,

konkurrere og udveksle erfaringer omkring brugshundearbejde.


Dansk politihundeforenings formål er blandt andet, at skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde

og deres praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer at lade afholde konkurrencer,

der bygger på praktisk politihundearbejde.Meddelelse fra Hovedbestyrelsen:


Til medlemmerne.


Covid-19 situationen har desværre udviklet sig i negativ retning, og fredag den 23. oktober blev der lanceret en række nye restriktioner med henblik på at stoppe smittespredningen.


Foreningslivet er i den forbindelse IKKE lukket ned. Som opfølgning på udmeldingerne har HB derfor drøftet betydningen for aktiviteterne i Dansk Politihundeforening. I DPH kan det fortsat lade sig gøre at deltage i aktiviteter, men det er et ufravigeligt krav, at der i aktiviteter, herunder konkurrencer, ikke må deltage mere end 10 personer, som er forsamlingsloftet - foreløbigt 4 uger frem.


HB henstiller endvidere til, at vi alle viser ansvarlighed og at aktiviteterne i overensstemmelse med udmeldingen fra statsministeriet afholdes på en måde, så man primært holder sig til LOKALE aktiviteter og konkurrencer, således at det er de samme få, der mødes. Der skal fortsat være mulighed for afspritning og Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer skal efterkommes under alle aktiviteter. Hvis vi undgår smittespredning som følge af disse retningslinjer kan vi fortsætte vores aktiviteter. Modsætningsvis eller hvis der kommer nye restriktioner, kan det være nødvendigt for HB at ændre ovenstående regelsæt.


Officielle konkurrencer på landsplan og områdeplan skal i videst muligt omfang undgås. Såfremt de undtagelsesvist gennemføres skal det sikres, at der er stor afstand mellem de enkelte standpladser, og der må - som nævnt ovenfor - på intet tidspunkt være mere end 10 personer samlet, ligesom der må ikke være tilskuere til konkurrencerne. Som i foråret må der ikke ske visitation af figuranter.


Lad os stå sammen i kampen mod corona.Følg os på facebookKære skønne hundefører.


Så lykkes det Loke, at få Jan til at lytte efter til patrujle udtagelsen i Skovbo.


Loke er kommet hjem til Roskilde som kriminalhund og skal deltage til DM 2020.


Kæmpe TILLYKKE Loke og alt held og lykke til DM.


En meget stolt Formand

Jesper Olsen

 

© Copyright. All Rights Reserved 2020