Regler

Dansk Politihundeforening, Roskilde afdeling 604

Klubhus og træningsplads: Darupvej 60,  4000 Roskilde

Stiftet den 23. februar 1944Regler for benyttelse af træningsarealer.


Darupvej 60 4000 Roskilde

PH Roskilde officielle træningsplads.


Her skal man kun tage hensyn til DCH, såfremt de har holdtræning på det store område. Den lille plads med springbommen kan altid benyttes.


Skoven ved Avnstrup modtagecenter, Avnstrupvej/Hjulbæksvej – Ny Tolstrup

4330 Hvalsø, Lejre kommune.


Denne generelle tilladelse gælder ikke i perioden 1. maj til 18. juli.


  1.Træningen må kun ske på lørdage i tidsrummet 08.00-12.00, samt tirsdage fra kl.14.00 til solnedgang, og kun for hold med instruktør.


  2.Træning må foregå i de på kortet skraverede arealer. (se kort).


  3.Mindst en af bilerne skal være forsynet med et skilt der fortæller hvem der træner.


  4.Der må ikke køres på skovvejene med biler.


  5.Tag altid hensyn af andre brugere af skoven.


  6.Gyldigt medlemskort af DPHF skal forevises på forlangende. Mærke på tøj er OK.


  7.Skovens regler om brug af åben ild og rygning skal overholdes.


  8.Hundene skal være i bilerne hvis de ikke arbejder.


  9.Efterladenskaber skal samles op. Skulle der ligge flaske mm. så saml det op.


10. I tilfælde at konflikter SKAL instruktøren underrettes.


11. Hvis din hund skulle tage fejl af en figurant, og en person der benytter skoven, så få hunden i ro og talt med personen. Pas særligt på heste.


12. Træn med omtanke. Dumme fejl kan være medvirkende til bortvisning af vores træning arealer.


Paint Ball banen (PBB) Lervangen. 2630 Tåstrup


Denne bane kan benyttes efter behov, såfremt den ikke bruges til Paint Ball skydning.

Den store plænen er god til spor og anden form til træning, og det er vores springbom der står ved banen. Lederen af banen er glad for at vi træner der, så sker der ingen indbrud og hærværk. God ide med tøj, med vores PH mærke på.


Dyrskuepladsen (DSP). Port 21 Darupvej 4000 Roskilde.


Dyrskuepladsen er kun for hold med instruktør.

Tag altid hensyn af andre brugere af DSPen.

Hundene skal være i bilerne hvis de ikke arbejder. Der må ikke køres på græsset.


Efterladenskaber skal samles op. Skulle der ligge flaske mm. Så saml det op!


Hvis din hund skulle tage fejl af en figurant, og en person der benytter DSPen, så få hunden i ro og talt med personen. I tilfælde at konflikter SKAL instruktøren underrettes. Dette gælder alle steder vi træner.


Roskilde Festivals pladser.


Oplagring plads på Darupvej depot 3 – port 18,

og pladsen på Vor Frue Hovedgade 6. Træningen forgår altid på holdbasis med instruktør.


Træn med omtanke. Dumme fejl kan være medvirkende til bortvisning af vores træning arealer.


Bestyrelsen

Dansk Politihundeforening. Roskilde afdeling.
 

© Copyright. All Rights Reserved 2019